Hej och välkommen till mig

Behöver du någon att prata med? Vill du få tillgång till verktyg för att må bättre, att hitta mod och styrka för att göra annorlunda val i ditt liv? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig komma vidare i livet. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut, verksam i Gävle och jag har lång erfarenhet med att hjälpa människor hantera problem och att bryta ohjälpsamma mönster. Kontakta mig så berättar jag mer!

KBT-terapi i Gävle

Vad är KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapimetod som innebär att vi arbetar med att synliggöra tankar, känslor och beteenden som inte är hjälpsamma och därför leder till ett psykiskt dåligt mående, och vi jobbar med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster. Tonvikten i terapin bygger på samspelet mellan individen och omgivningen.

Vad kan jag hjälpa dig med

Det finns många olika symptom som framgångsrikt kan behandlas med KBT och några av de vanligaste är:
· Tvångssyndrom (OCD)
· Panikångest
· GAD (generaliserad ångest)
· Social fobi
· Fobier
· Trauma (PTSD)
· Bipolär sjukdom
· Relationsproblem
· Utmattning och stress
· Sömnstörningar
· Nedstämdhet och depression
· Självkänsla
· Kris, livskriser

Jag erbjuder även onlineterapi och par- och familjeterapi.
Har du några frågor eller funderingar så kontakta mig.

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Utbildningar:
· Socionomutbildning, Mittuniversitetet 1998
· Grundutbildning KBT, Svenska institutet för kognitiv beteendeterapi 2014
· Psykoterapeutprogrammet (steg 2), Uppsala universitet 2021.

Kurser:
· Psykoterapeutiskt synsätt för yrkesverksamma (15hp) 2000
· Fortbildningskurs i kognitiv beteendeterapi med fokus på ångest- och smärtproblematik 2008
· Sex- och samlevnadsundervisning i skolan - skolpraktik och forskningsperspektiv (7,5hp) 2010

Medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Kontakt

Epost: therese@tlterapi.se
Telefon: 073-6268650

Det är lättast att nå mig via epost eller telefon på kvällstid.
Therese Lindmark, KBT-terapeut i Gävle, TL Terapi

Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapimetod som innebär att vi arbetar med att synliggöra tankar, känslor och beteenden som inte är hjälpsamma och därför leder till ett psykiskt dåligt mående, och vi jobbar med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster.

Tonvikten i KBT ligger på samspelet mellan individen och omgivningen. KBT vilar på en vetenskaplig grund, som innefattar evidensbaserade metoder och modeller. Den är strukturerad, tidsbegränsad, problemlösningsfokuserad och den innehåller konkreta utvärderingsbara behandlingsmål.

KBT är en aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som följer en agenda. Syftet med agendan är att ge samtalet struktur och även att främja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problemet/problemen. I terapin ingår även hemuppgifter, hemuppgifterna gör att träningen fortsätter utanför terapirummet. Hemuppgiften väljs alltid tillsammans med terapeuten. Exempel på hemuppgift kan vara att kartlägga sina negativa tankar i en konkret situation för att sedan hitta en alternativ mer realistisk/funktionell tanke. Det gör det möjligt att testa nya tankesätt i verkligheten.
Ex på Agenda:
· Summering av förra sessionen
· Genomgång av hemläxan
· Tema för idag (som väljs tillsammans med terapeuten)
· Nya hemläxa
· Summering av denna session

Tillsammans med terapeuten försöker man att hitta ett avgränsat problem och sätter sedan upp ett konkret mål som man jobbar med under varje session. Varje session är ca 45 minuter.

Kontakt

073 - 6268650
therese@tlterapi.se